Vill du veta mer om bioplaster?

Vill du veta mer om bioplaster?

Det finns ingen materialgrupp som väcker så mycket känslor och åsikter som plast, konstaterade Al Gore för många år sedan när klimatdebatten började ta fart på allvar. Och visst har han fortfarande rätt, men debatten har förändrats under resans gång. Ledstjärnan idag...