Grönt Treform!

Jun 6, 2018

Treform använder såklart grön el och biogas i sin verksamhet.

Vi använder oss bara av Grön el i produktionen. Grön El är el som producerad av förnybara energikällor, då oftast vattenkraft, vindkraft, och biobränsle, vilka alla utgår från solenergi.

Som uppvärmningskälla använder vi oss av biogas. Biogas är ett helt förnybart och klimatneutralt bränsle. Tack vare val av 100% förnybar energi i form utav biogas har Treform minskat sin verksamhets koldioxidutsläpp med 33 ton CO2.