Plastens fördelar

Spiralekonomi

Kvalitet & Miljö

Är du intresserad av våra
hållbara och återvinningsbara förpackningar? Lämna gärna en offertförfrågan i vår webbshop så kontaktar vi dig

Behöver du hjälp?
Tveka inte att ta

Kvalitet & Miljö

Kvalitetscertifierade enligt FSSC 22000

Treform Packaging AB kvalitetscertifierade i enlighet med FSSC 22000. Det innebär att vi förser våra kunder med förpackningar som garanterar konsumenterna säkra livsmedel.

Certfieringsprogrammet FSSC 22000 baseras på oberoende standarder, i första hand ISO-standarder.

FSSC 22000 ägs av den icke vinstdrivande stiftelsen Foundation for Food Safety Certification, som har sin bas i Nederländerna. I styrelsen finns representanter från olika intressenter i livsmedelskedjan. Certifikatet visar på att vi producerar och behandlar era förpackningar korrekt och alltid följer de lagstiftningar som finns när det gäller livsmedelssäkerhet. Det betyder att allt material och alla produkter som är avsedda för att komma i kontakt med livsmedmedel inte överför några ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de utgör en fara för människors hälsa, försämrar livsmedlets smak och lukt eller medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning.

Grön el

För oss är det en självklarhet att varje dag arbeta med att minska vår miljöpåverkan.

Treform Packaging AB lägger ett stort värde vid hållbarhet. Vi fokuserar vi på miljövänliga förpackningsmaterial för både livsmedel och industriella applikationer. Vår miljöprofil är stark, vi använder enbart grön el, värmer upp våra lokaler med biogas, återvinner vårt industrispill och vi kan tillverka nya förpackningar av material från återvunna plastförpackningar.

Både vår produktion och vårt huvudkontor är strategiskt placerade intill E6:an i skånska Landskrona, på pendlingsavstånd till både Malmö och Helsingborg. Vår största materialproducent har sin produktion lokalt och allt vårt produktionsspill går tillbaka till leverantören av råmaterial, för att sedan komma tillbaka som ny råvara till oss.

Kvalitet & Miljö

Kvalitetscertifierade enligt FSSC 22000

Treform Packaging AB kvalitetscertifierade i enlighet med FSSC 22000. Det innebär att vi förser våra kunder med förpackningar som garanterar konsumenterna säkra livsmedel.

Certfieringsprogrammet FSSC 22000 baseras på oberoende standarder, i första hand ISO-standarder.

FSSC 22000 ägs av den icke vinstdrivande stiftelsen Foundation for Food Safety Certification, som har sin bas i Nederländerna. I styrelsen finns representanter från olika intressenter i livsmedelskedjan. Certifikatet visar på att vi producerar och behandlar era förpackningar korrekt och alltid följer de lagstiftningar som finns när det gäller livsmedelssäkerhet. Det betyder att allt material och alla produkter som är avsedda för att komma i kontakt med livsmedmedel inte överför några ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de utgör en fara för människors hälsa, försämrar livsmedlets smak och lukt eller medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning.

Grön el

För oss är det en självklarhet att varje dag arbeta med att minska vår miljöpåverkan.

Treform Packaging AB lägger ett stort värde vid hållbarhet. Vi fokuserar vi på miljövänliga förpackningsmaterial för både livsmedel och industriella applikationer. Vår miljöprofil är stark, vi använder enbart grön el, värmer upp våra lokaler med biogas, återvinner vårt industrispill och vi kan tillverka nya förpackningar av material från återvunna plastförpackningar.

Både vår produktion och vårt huvudkontor är strategiskt placerade intill E6:an i skånska Landskrona, på pendlingsavstånd till både Malmö och Helsingborg. Vår största materialproducent har sin produktion i Ystad och allt vårt produktionsspill går tillbaka till leverantören av råmaterial, för att sedan komma tillbaka som ny råvara till oss.

Är du intresserad av våra
hållbara och återvinningsbara förpackningar? Lämna gärna en offertförfrågan i vår webbshop så kontaktar vi dig

Behöver du hjälp?
Tveka inte att ta