Treform Packaging AB och Polykemi Group utökar samarbetet

Sep 29, 2022

Treform Packaging AB och Polykemi Group utökar sitt samarbete.Ett samarbete som gynnar båda företagen.
– Där finns flera bra synergieffekter, förklarar Thomas Olsson, VD för Treform Packaging.

Treform Packaging i AB i Landskrona tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa livsmedelsförpackningar, certifierade enligt FCCS 22 000, med ett av marknadens lägsta CO2-avtryck. Företaget har en stark miljöprofil, använder grön el, tillverkar förpackningar som är återvinningsbara och av återvunnen plast och har nu ett utökat samarbete med Polykemi Group och Scanfill AB, som tillverkar miljövänligt förpackningsmaterial.

– All produktion, från granulat till produkt, och även återvinningen av spillmaterial sker till största del inom Skåne. En stor fördel är att företagen geografiskt ligger väldigt nära varandra, vilket innebär inga onödiga transporter och betyder att koldioxidavtrycket är minimalt, säger Thomas Olsson.

– För oss är den en självklarhet att leverera hållbara produkter och det genomsyrar hela verksamheten, från att vi återvinner industrispill till att vi producerar livsmedelsförpackningar som är både återvinningsbara och baserade på hundraprocent återvunnet material.

Minimalt klimatavtryck

Treform Packaging AB har tillverkat termoformadeförpackningar för den nordiska marknaden sedan 1968, samma år startade även Polykemi Group sin tillverkning av plastgranulat i Ystad. I mer än tio år har Polykemis dotterbolag Scanfill AB producerat hållbara förpackningsmaterial med ett fokus på klimat och en grön framtid.

– Scanfill är ett svenskt innovativt kunskapsföretag som levererar förpackningsmaterial av världsklass, samtidigt som vi når upp till omvärldens hårda krav gällande hållbarhet och miljö, säger VD Oscar Hugoson.

– Vi arbetar medvetet för att våra produkter ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt och tillsammans med Treform kan vi producera klimatsmarta produkter som lämnar ett minimalt klimatavtryck.