Treform säljer tillverkningen av trädgårdsprodukter

May 6, 2018

Under de senaste tio åren har produktionen och försäljningen av livsmedelsförpackningar ökat för varje år inom Treform Packaging. Treform fokuserar nu ännu mer på att utveckla och skapa ytterligare tillväxt inom livsmedelsförpackningar. Därför har Treform under juli månad sålt produktionen av trädgårdsrelaterade produkter.

Köparna är tre etablerade och erfarna odlare: Mats Christensson, Mats Nilsson och Christer Bengtsson som gemensamt har bildat bolaget Krukpartner AB. I försäljningen ingick termoformningsmaskiner med tillhörande verktyg till krukor och brätte. Tanken är att produktionen av trädgårdsförpackningar ska fortlöpa som tidigare i den nya konstellationen och ha en fortsatt försäljning inom Skandinavien.

För att möjliggöra denna tillväxt för livsmedel har Treform investerat i en ny termoformningsmaskin. Läs mer om det nedan eller här!

Kontakt:

Treform Packaging AB Krukpartner AB
0735 305 899 070-5935664 eller 070-3405543