Energisuccé hos Treform: En besparing på 35%

Nov 28, 2023

Vi är stolta över vår resa mot en mer hållbar framtid genom betydande energibesparingar här på Treform Packaging. Med en önskan att minska vår energiförbrukning med 15%, överträffade vi vårt mål och uppnådde en 35% besparing.

Tack vare en omfattande energikartläggning och rådgivning från energikonsulten Charlotta Gibrand kunde vi identifiera flera områden för förbättring i våra processer. Genom att investera i övervakningssystem, förbättrade installationer och medvetenhet om energiförbrukning har vi inte bara minskat vårt koldioxidavtryck utan också uppnått betydande ekonomiska besparingar.