Treform accelererar hållbarhetsarbetet

Dec 6, 2022

– med hjälp av region Skånes hållbarhetscheckar

Mitt under den pågående energikrisen stöttar region Skåne flera skånska företag, där bland Treform. Region Skånes hållbarhetscheckar med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden, ger Treform möjligheter att köpa in kompetensstöd krig energieffektiviseringar och därmed fortsätta sina satsningar på hållbarhet.

– För vår del innebär det beviljade stödet en livscykelanalys på företagets olika materialslag, med hjälp av MiljöGiraffen, vilket ger oss en bra helhetsbild och möjligheter att kunna vägleda våra kunder till ett mer materialsmart val, säger VD Thomas Olsson.

– Det gör att våra kunder kan minska sina Co2-avtryck och göra betydligt mer klimatsmarta val.

Underlaget till LCA:n kommer från den egna produktionen, samt från materialleverantörerna Scanfill och Polykemi som båda har sin produktion i Skåne, bara någon timmes resväg från Treforms huvudkontor i Landskrona.

– Genom att köpa vårt råmaterial lokalt gör vi en stor klimatvinst, jämfört med om vi hade köpt materialet från andra länder med en annan energimix och längre transportsträckor. Vårt material lämnar ett i jämförelse lågt CO2-avtryck, förklarar VD Thomas Olsson.

Hållbarhetschecken har även möjliggjort en satsning på solel, en projektering gjord av Aktea Energy Inför 2023 driftsätter Treform en solscellsanläggning på 200 kW, byggd av SoliFokus, på Treforms höglager. Anläggningen väntas bidra med ungefär 200 000 kWh egenproducerad el till produktionen i Landskrona.