År 2022 var ett turbulent år

Jan 2, 2023

År 2022 var ett turbulent år, med bland annat stora kostnadsökningar på energi, råmaterial, emballage och frakt. Treforms VD kommenterade situationen i en artikel i tidningen Perspektiv.

Här kan du läsa om hans och andra företagares syn på det turbulenta året 2022.